رفتار من عادی است

رفتار من عادی است

اما نمی دانم چرا

این روزها

از دوستان و آشنایان

هرکی مرا می بیند

از دور می گوید :

این روزها انگار

حال و هوای دیگری داری !

 اما

من مثل هر روزم

با آن نشانی های ساده

و با همان امضا, ، همان نام ، و با همان رفتار معمولی

مثل همیشه ساکت و آرام

 این روزها تنها

حس می کنم گاهی کمی گنگم

گاهی کمی گیجم

حس می کنم

از روزهای پیش قدری بیشتر

این روزها را دوست دارم

گاهی

-از تو چه پنهان-

با سنگ ها آواز می خوانم

و قدر بعضی لحظه ها را خوب می دانم

این روزها گاهی

از روز و ماه و سال ، از تقویم

از روزنامه بی خبر هستم

حس می کنم گاهی کمی کمتر

گاهی شدیدا بیشتر هستم حتی اگر می شد بگویم

این روزها گاهی خدا را هم

یک جور دیگر می پرستم

از جمله دیشب هم

دیگرتر از شبهای بی رحمانه دیگر بود :

من کاملا تعطیل بودم

اول نشستم خوب

جورابهایم را اتو کردم

تنـها -حدود هفت فرسخ- در اتاق راه رفتم

با کفشـهایم گفتـگو کردم

و بعد از آن هم

رفتم تمام نامه ها را زیر و رو کردم

و سطر سطر نامه ها را

دنبال ان افسانۀ موهوم

دنبال آن مجهول گشتم

چیزی ندیدم

تنها یکی از نامه هایم

بوی غریب و مبهمی می داد

انگار

از لا به لای کاغذ تـا خوردۀ نامه

بوی تمام باس های آسمانی

احساس می شد

دیشب دوباره

بی تـاب دربین درختان تاب خوردم

از نردبام ابرها تا آسمان رفتم

در آسمان گشتم

و جیب هایم را

از پاره های ابر پر کردم

جای شما خالی !

یک لقمه از حجم سفید ابـرهای ترد

یک پاره از مهتاب خوردم

دیشب پس از سی سال فهمیدم

که رنگ چشمانم کمی میشی است

و بـر خلاف سالها پیش

رنگ بنفش و ارغوانی را

از رنگ آبی دوست تر می دارم

دیشب برای اولین بار

دیدم که نام کوچکم دیگر

چندان بـزرگ و هیبت آور نیست

این روزها دیگر

تعداد موهای سفیدم را نمی دانم

گـاهی برای یادبود لـحظـه ای کوچک

یک روز کامل جشن می گیرم

گـاهی

صدبار در یک روز می میرم

حتـی

یک شاخه از محبوبه های شب

یک غنچه مریم هم برای مردنم کافی است

گاهی نگاهم در تمام روز

با عابران ناشناس شهر

احساس گنگ آشنایی می کند

گاهی دل بی دست و پـا و سربه زیرم را

آهنگ یک موسیقی غمگین

هوایی می کند

امــا

غیر از همین حس ها که گفتم

و غیر از این رفتار معمولی

و غیر از این حال و هوای ساده و عادی

حال و هوای دیگری

در دل ندارم

       رفتار من عادی است

 قیصر امین پور

/ 0 نظر / 8 بازدید