بـاران

همیشه دوست داشتم باران باشم

                                         ببارم

                                 اما نه در چشمان تو

                                 اما نه در رخسار تو

                                 اما نه در هجران تو

/ 0 نظر / 7 بازدید