تو دلت بوسه می خواد ، من می دونم ، اما لبت

                سر هر جمله دلش ، می خواد یه اما بزاره              

/ 0 نظر / 5 بازدید