کاش می دانســــــــتی

کاش می دانستی

چه کسی می داند

که در این شهر غریب

من چه احساس عجیبی دارم

ابر تنهایی و غم

در نبودت به حصارم کردند

کاش می دانستی

اوج احساس مرا

خنده لطف تو بود

کاش می دانستی بی تو بودن پوچ است

بی تو بودن هیچ است

بی تو بودن گوریست

که درونش من و تنهاییهاست

بی تو    اینجا   هرجا

گل و گلبرگ و درخت و چمنش

نه طراوت دارد ، نه صفا می بخشد

کاش می دانستی

شهر احساس مرا

بی تو  تعطیل ترین تعطیلی ست

/ 0 نظر / 11 بازدید