در کوچه باغ های دلم پا گرفته ای

 مثل شمیم دور و برم را گرفته ای

                                                 *      اصلا فکر هیچکسی قد نمی دهد

                                                          این قدرها که در دلم جا گرفته ای      

/ 0 نظر / 11 بازدید