بهترین ترانه

می خواهم از تو بنویسم ، من پر از واژه ام ،

واژه ها را کنار هم خواهم چید ،

و این بار عاشقانه ای برای تو خواهم ساخت .

- واژه به واژه ، یک عاشقانه ، برای تو -

نمی دانم چرا هیچ واژه ای توان توصیف تو را ندارد ؛

- من نا توانم یا واژه ها ؟ -

چرا هیچ واژه ای نمی تواند تپش قلبم را معنا کند،

چرا هیچ واژه ای نمی تواند چیستی نگاهم را بگوید،

سخن از توست و من مانند همیشه از گفتنٍ از تو ناتوانم،

کاش نگاهم را که با هر تپش قلبم ،‌برای تو ، هر لحظه می سراید ، بشنوی

شاید،

سکوت،

بهترین

ترانه

باشد

/ 0 نظر / 9 بازدید