# عشق
دیری ست نظاره گر عقربه های ساعت شده ام عشق آن دو به یکدیگر تماشایی ست همیشه در پی هم در حرکتند                                                                          پ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید