ای یـــــــــار ! ای هنوزم یـــــــــار ! از من نیست ، باور کن ، من

هنوز هم در شگفتم از این همه تقدسی که

با آن صدای خدایی ات ریخته ای در نامم .

/ 0 نظر / 3 بازدید